top of page
  • avelifakar

BORÇLAR HUKUKU MUHTEVİYATINDA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve SONUÇLARI


HAKSIZ FİİL NEDİR ?

​Konu ile ilgili açıklama yapmadan önce ‘haksız fiil’ in tanımını yapmak gerekiyor. Gündelik dilde bir tanım yapmak gerekirse haksız fiil; hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil ile bir başkasına zarar veren taraf bu zararı gidermekle mükelleftir. Öte yandan zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa dahi ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle mükelleftir. Hukuk sistemimizde taraflar iddialarını ispat ile yükümlü tutulmuştur. Bu yüzdendir ki 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak tespit edilemiyorsa hakim olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.

HAKSIZ FİİL SONUCUNDA NELER TALEP EDİLEBİLİR ?

​Kanun uyarınca talep edilebilecek zarar kalemleri; tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplardır. Ölüm halinde uğranılan ve taraflara talep hakkı doğuran zararlar ise özellikle cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplardır. Ancak unutulmamalıdır ki destekten yoksun kalma tazminatı haksız fiile maruz kalan kişinin ölümü halinde ortaya çıkmaktadır.

29 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Zina, evli erkek veya kadının eşi dışında üçüncü bir kişiyle bilerek ve isteyerek cinsel ilişkiye girmesidir. Evlilik devam ederken, eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkide bulunmasını ifade ede

Sosyal medya üzerinden sürekli olarak taciz ediliyor veya hakarete mi uğruyorsunuz? Tanıdığınız veya tanımadığınız insanlar tarafından tehdit mi ediliyorsunuz? Böyle bir durumda korkmayın, paniğe kapı

bottom of page